ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1121 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม 1038 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ม.ค. 2562
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน - ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ม.ค. 2562
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัยปาบึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 ม.ค. 2562
1124 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน วาตะภัยปาบึก ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 ม.ค. 2562
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับบางช่วงถนนสายเลียบคลองจังหูน-หนองหนอน ม.3,12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ม.ค. 2562
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบังดล - มัสยิดกอจันทร์ ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
11 ม.ค. 2562
1127 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ม.ค. 2562
1128 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่าเรือ ประจำเดือน ธ.ค. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ม.ค. 2562
1129 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยสีฟ้า ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ธ.ค. 2561
1130 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านบางเตย ม.18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| 113 |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160