ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน พ.ย. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 พ.ย. 2562
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. เดือน พ.ย. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 พ.ย. 2562
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบคอนโทรลใบมีดและตรวจเช็คน๊อตล้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ joh Deere จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 พ.ย. 2562
1134 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 พ.ย. 2562
1135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Print/Copy/Scan ระหว่าง 1 พ.ย. 62- 30 ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
31 ต.ค. 2562
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นมสดพร้อมดื่ม 100 %(พาสเจอร์ไรส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ต.ค. 2562
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-5283 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 ต.ค. 2562
1138 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
28 ต.ค. 2562
1139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูสวิงห้องสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อาคารใหม่ชั้น 1 อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 ต.ค. 2562
1140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| 114 |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198