ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 12 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 ก.ย. 2562
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
24 ก.ย. 2562
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 6,19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 ก.ย. 2562
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายป่วน ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
24 ก.ย. 2562
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายรายได้จังหวัด 1 ม. 6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 ก.ย. 2562
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 ก.ย. 2562
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 2 ม.3 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 ก.ย. 2562
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตตำบลท่าเรือ ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
20 ก.ย. 2562
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนตะวันตก ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 ก.ย. 2562
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายสะพานบางเตย-ประตูน้ำไม้เสียบ ม.9 ต.ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| 117 |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198