ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
31 พ.ค. 2562
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กท่าเรือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 พ.ค. 2562
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพหล-เสรี ม.14 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 พ.ค. 2562
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะท้อน-ศรีวิชัย ม.13 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 พ.ค. 2562
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท่าเรือ 43/1 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 พ.ค. 2562
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบังหรีน ม.11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
23 พ.ค. 2562
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 พ.ค. 2562
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
23 พ.ค. 2562
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพร้อมดื่ม 100%(พาสเจอร์ไรท์) ตรานมโรงเรียนขนาด 200 มิลลิลิตร/ถุง ชนิดจืด 6,512 ถุง และนมสดพร้อมดื่ม 100% (ยูเอชที) จำนวน 407 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
22 พ.ค. 2562
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพร้อมดื่ม 100%(พาสเจอร์ไรท์) ตรานมโรงเรียนขนาด 200 มิลลิลิตร/ถุง ชนิดจืด 480 ถุง และนมสดพร้อมดื่ม 100% (ยูเอชที) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| 117 |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180