ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1161 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 ก.ย. 2561
1162 ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 14,16 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ก.ย. 2561
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
19 ก.ย. 2561
1164 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนฝั่งตะวันตก ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 ก.ย. 2561
1165 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย SML-เหมืองน้ำวิททยาศาสตร์ ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
17 ก.ย. 2561
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ 28 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 ก.ย. 2561
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายดอนไม้ไผ่-โอนายทั่ง หมู่ที่ 12 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 ก.ย. 2561
1168 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ 28 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 ก.ย. 2561
1169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 ก.ย. 2561
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| 117 |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160