ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
23 ส.ค. 2562
1172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม(งานติดตั้งเสาไฟฟ้า) ม.19,6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
23 ส.ค. 2562
1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครับในชุมชนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 ส.ค. 2562
1174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 ส.ค. 2562
1175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ส.ค. 2562
1176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ส.ค. 2562
1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โครงการสึกษาดูงาน ศพด. วันที่ 22-23 ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 ส.ค. 2562
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นกล่าวรายงาน(โพเดี้ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
21 ส.ค. 2562
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
19 ส.ค. 2562
1180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1 X 2 เมตร โครงการ คัดแยกขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
16 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| 118 |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193