ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ระหว่าง 11-15 ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 ส.ค. 2562
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ส.ค. 2562
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 0.75 เมตร โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
05 ส.ค. 2562
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 ส.ค. 2562
1185 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางนา-บ้านช้าง หมู่ที 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ส.ค. 2562
1186 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายพระหลา-บ้านช้าง หมู่ที 15,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 ส.ค. 2562
1187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ส.ค. 2562
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหัวเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 ส.ค. 2562
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ส.ค. 2562
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดแถบสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ/รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| 119 |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192