ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้ิเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.ค. 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.ค. 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.ค. 2564
114 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ก.ค. 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 มิ.ย. 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บม 9064 นศ. หมายครุภัณฑ์ 003 49 001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 มิ.ย. 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มิ.ย. 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊๖บุ๊ก จำนวน 3 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 มิ.ย. 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ จำนวน 7 โรงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 มิ.ย. 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลข 416 63 0070 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168