ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ก.พ. 2565
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ก.พ. 2565
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ก.พ. 2565
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 1038 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 540 0001 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ก.พ. 2565
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะประจำรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2538 นศ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 ม.ค. 2565
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 ม.ค. 2565
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ม.ค. 2565
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ม.ค. 2565
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหัวหมอน หมูที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ม.ค. 2565
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193