ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดทำแผนที่แม่บท ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ส.ค. 2562
1192 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอน หมู่ที 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ส.ค. 2562
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง บท 1038 นศ เดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ส.ค. 2562
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า 81-5238 นศ เดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ส.ค. 2562
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ส.ค. 2562
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ส.ค. 2562
1197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุดน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. เดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ส.ค. 2562
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ส.ค. 2562
1199 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ส.ค. 2562
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1 X 2.5 เมตร โครงการ คัดแยกขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| 120 |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192