ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1909 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 มี.ค. 2562
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
05 มี.ค. 2562
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายา ค่ายาปฏิชีวนะ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 มี.ค. 2562
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองพระราชดำริ ม.13 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 มี.ค. 2562
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 1038 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 มี.ค. 2562
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบางระกำ-ฟาร์มหมู ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนนครศรีฯ จ.นครศรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 มี.ค. 2562
1197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการกขยายเขตระบบท่อประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 มี.ค. 2562
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม รักจริงรอไหวใส่ใจป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 มี.ค. 2562
1199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 มี.ค. 2562
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| 120 |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172