ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดทำแผนที่แม่บท ปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 ส.ค. 2562
1202 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอน หมู่ที 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ส.ค. 2562
1203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง บท 1038 นศ เดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ส.ค. 2562
1204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า 81-5238 นศ เดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ส.ค. 2562
1205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ส.ค. 2562
1206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ส.ค. 2562
1207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุดน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. เดือน ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 ส.ค. 2562
1208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ส.ค. 2562
1209 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ส.ค. 2562
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1 X 2.5 เมตร โครงการ คัดแยกขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| 121 |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193