ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 ส.ค. 2562
1222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โครงการสึกษาดูงาน ศพด. วันที่ 22-23 ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 ส.ค. 2562
1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นกล่าวรายงาน(โพเดี้ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
21 ส.ค. 2562
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
19 ส.ค. 2562
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1 X 2 เมตร โครงการ คัดแยกขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 ส.ค. 2562
1226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 75 แอมป์ 12 โวลต์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 ส.ค. 2562
1227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง และจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ส.ค. 2562
1228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2X4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ส.ค. 2562
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 ส.ค. 2562
1230 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพหล-เสรี หมู่ที 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| 123 |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198