ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1231 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนน คสล.สายดอนกลาง ม.14,16 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ก.ย. 2561
1232 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนฝั่งตะวันตก ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 ก.ย. 2561
1233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าเรือ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 ก.ย. 2561
1234 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 อบต.ท่าเรือ โครงการขยายเขตระบบประปา ม.19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
24 ก.ย. 2561
1235 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
24 ก.ย. 2561
1236 ประกาศ อบต.ท่าเรือ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
24 ก.ย. 2561
1237 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายดอนไม้ไผ่-โอนายทั่ง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 ก.ย. 2561
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 ก.ย. 2561
1239 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 ก.ย. 2561
1240 ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 14,16 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| 124 |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168