ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1231 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ก.ค. 2562
1232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ก.ค. 2562
1233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ และจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ก.ค. 2562
1234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 5 ชุด โครงการ กิจกรรมเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ก.ค. 2562
1235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเกษตร(กิจกรรมเพาะเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ก.ค. 2562
1236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ก.ค. 2562
1237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1 X 3 เมตร โครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
08 ก.ค. 2562
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์,วัสดุอุปกรรืสำหรับการแข่งขัน และถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าเรือคัพ ครั้งที่ 14 ป 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 ก.ค. 2562
1239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ จำนวน 50 ชุด โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมทางการเกษตรสำหรับการเกษตรตำบลท่าเรือ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ก.ค. 2562
1240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกอัดฟางแท่ง เบอร์ 9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| 124 |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193