ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรายได้จังหวัด 1 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
18 มิ.ย. 2562
1252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 มิ.ย. 2562
1253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม 100% (พาสเจอร์ไรส์) ขนาด 200 มิลลิลิตร/ถุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
14 มิ.ย. 2562
1254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม 100% (พาสเจอร์ไรส์) ขนาด 200 มิลลิลิตร/ถุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 มิ.ย. 2562
1255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขะเบียน 81-9511 นศ. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 มิ.ย. 2562
1256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4เมตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้รักษาวัฒนธรรมื้องถิ่น(เป่าปี่ตีทับกลอง และฝึกนายหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 มิ.ย. 2562
1257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 34 ชุด โโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้รักษาวัฒนธรรมื้องถิ่น(เป่าปี่ตีทับกลอง และฝึกนายหนังตะลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
14 มิ.ย. 2562
1258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี ม.17(ช่วง 3) ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
13 มิ.ย. 2562
1259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอยโขคดี ม.10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
12 มิ.ย. 2562
1260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| 126 |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192