ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประดับไฟฟ้างานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
27 ธ.ค. 2561
1252 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับบางช่วงถนนสายเลียบคลองจังหูน-หนองหนอน ม.3,12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
21 ธ.ค. 2561
1253 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบังดล-มัสยิดกอจันทร์ ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
21 ธ.ค. 2561
1254 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยสีฟ้า ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ธ.ค. 2561
1255 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายเข้าบ้านบางเตย ม.18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ธ.ค. 2561
1256 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่าเรือ ประจำเดือน พ.ย. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 ธ.ค. 2561
1257 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 พ.ย. 2561
1258 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที 14,16 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 พ.ย. 2561
1259 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายSML-เหมืองน้ำวิทยาศาสตร์ หมู่ที 17 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 พ.ย. 2561
1260 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| 126 |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172