ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายบ้านนายสนิท หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 ก.ค. 2561
1262 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการบุกเบิกถนนสายคันคลองชักน้ำที่ 9 (ฝั่งขวา) หมู่ที่9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ก.ค. 2561
1263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ก.ค. 2561
1264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยท่าเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 ก.ค. 2561
1265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 ก.ค. 2561
1266 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประพันธ์ หมู่ที่12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
61
23 ก.ค. 2561
1267 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
63
19 ก.ค. 2561
1268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายพนังกั้นน้ำ-บางแตน(สัญชัย) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ก.ค. 2561
1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนายกบ-โอนายทั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 ก.ค. 2561
1270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| 127 |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168