ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1271 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.นายเม้ง หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 พ.ค. 2560
1272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายท่าเรือ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 พ.ค. 2560
1273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองหนอน-บางคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 พ.ค. 2560
1274 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปริง - ในอ่าว หมู่ที่ 18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
69
09 พ.ค. 2560
1275 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยุทธ - ในไร่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
87
02 พ.ค. 2560
1276 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 เม.ย. 2560
1277 ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 11 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
24 เม.ย. 2560
1278 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ผูู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
21 เม.ย. 2560
1279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 เม.ย. 2560
1280 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| 128 |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154