ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 มิ.ย. 2562
1272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองหนอน-บางคล้า ม.12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
11 มิ.ย. 2562
1273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มขนาด A4 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 มิ.ย. 2562
1274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
11 มิ.ย. 2562
1275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อม้ในการซ่อมแซมห้องน้ำใน อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 มิ.ย. 2562
1276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 ม.โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 มิ.ย. 2562
1277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 มิ.ย. 2562
1278 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
132
05 มิ.ย. 2562
1279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x 2.4 ม.โครงการ ฝึกอบรมการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 มิ.ย. 2562
1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองไส้ไก่ร่วมใจพัฒนา ม.19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
05 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| 128 |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193