ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางในพร้อมสะติมรองยางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2583 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 มิ.ย. 2562
1282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีตชนิดเเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 มิ.ย. 2562
1283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 8 รายการ โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนหมู่บ้าน แผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 มิ.ย. 2562
1284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายจัดสรร 2 ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 มิ.ย. 2562
1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือน มิ.ย.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 มิ.ย. 2562
1286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ เดือน มิ.ย.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 มิ.ย. 2562
1287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 มิ.ย. 2562
1288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 มิ.ย. 2562
1289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 มิ.ย. 2562
1290 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| 129 |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193