ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1291 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 มี.ค. 2560
1292 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประตูน้ำไม้เสียบ – บางทวด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ก.พ. 2560
1293 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประตูน้ำไม้เสียบ – บางทวด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ก.พ. 2560
1294 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 ก.พ. 2560
1295 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ศพด.ท่าเรือ – คลองบางขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 ม.ค. 2560
1296 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ม.ค. 2560
1297 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าสะท้อนศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
23 ธ.ค. 2559
1298 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 ธ.ค. 2559
1299 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายชีวัดนา – บางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
98
21 ธ.ค. 2559
1300 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายไมตรี หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
99
19 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| 130 |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154