ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัยปาบึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 พ.ค. 2562
1312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 พ.ค. 2562
1313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับประดับสวนหย่อม อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 พ.ค. 2562
1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-2538 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 พ.ค. 2562
1315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าเหลือง-ผ้าขาวพร้อมจับดอก มีระบาย บริเวณหน้า อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 พ.ค. 2562
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 พ.ค. 2562
1317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 1038 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 พ.ค. 2562
1318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กง 9863 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 พ.ค. 2562
1319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำคลองส่งน้ำในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 พ.ค. 2562
1320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะจำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| 132 |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193