ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนายกบ-โอนายทั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ก.ค. 2561
1312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
18 ก.ค. 2561
1313 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการบุกเบิกถนนสายพนั้งกั้นน้ำ-บางแตน หมู่ที่9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 ก.ค. 2561
1314 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายในไร่ หมู่ที่12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ก.ค. 2561
1315 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประปรุงถนนสายสี่แยกนายกบ-โอนายทั่ง หมู่ที่4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
72
16 ก.ค. 2561
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายริ่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ก.ค. 2561
1317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
11 ก.ค. 2561
1318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ก.ค. 2561
1319 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัยฝั่งตะวันตก หมู่ที่5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ก.ค. 2561
1320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายถวิล-ในอ่าว หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| 132 |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172