ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 พ.ค. 2562
1322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 พ.ค. 2562
1323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า เดือน พ..62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 พ.ค. 2562
1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 พ.ค. 2562
1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบท่อประปา ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 เม.ย. 2562
1326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการจัดฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 เม.ย. 2562
1327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ,ธง ว.ป.ร. รัชกาลที่ 10,ผ้าต่วนสีขาว-ผ้าต่วนสีเหลืองและลวดผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 เม.ย. 2562
1328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9511 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 เม.ย. 2562
1329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองไส้ไก่พัฒนา ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 เม.ย. 2562
1330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| 133 |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193