ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1321 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายถวิล-ในอ่าว หมู่ที่18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ก.ค. 2561
1322 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ก.ค. 2561
1323 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 มิ.ย. 2561
1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเปี้ยน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 มิ.ย. 2561
1325 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 มิ.ย. 2561
1326 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเปี้ยน หมู่ที่7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 มิ.ย. 2561
1327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 4,6,19 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
22 มิ.ย. 2561
1328 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนน 4 สาย หมู่ที่4,19,6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 มิ.ย. 2561
1329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลานเท-ครูบล หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 มิ.ย. 2561
1330 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนสายลานเท-ครูบล หมู่ที่15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| 133 |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172