ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1351 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายพระหลา - บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 มี.ค. 2560
1352 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 มี.ค. 2560
1353 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประตูน้ำไม้เสียบ – บางทวด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 ก.พ. 2560
1354 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประตูน้ำไม้เสียบ – บางทวด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
84
15 ก.พ. 2560
1355 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.พ. 2560
1356 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ศพด.ท่าเรือ – คลองบางขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 ม.ค. 2560
1357 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 ม.ค. 2560
1358 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าสะท้อนศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ธ.ค. 2559
1359 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
99
21 ธ.ค. 2559
1360 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายชีวัดนา – บางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| 136 |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160