ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1361 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายไมตรี หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
19 ธ.ค. 2559
1362 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อสงเคราะผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4,100 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ธ.ค. 2559
1363 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อสงเคราะผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,900 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
108
06 ธ.ค. 2559
1364 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ธ.ค. 2559
1365 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 7,12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 พ.ย. 2559
1366 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
113
09 พ.ย. 2559
1367 ประกาศกำหนดวันเวลา่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมร ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 พ.ย. 2559
1368 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 พ.ย. 2559
1369 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ต.ค. 2559
1370 ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตา ดาวน์โหลดเอกสาร
144
12 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| 137 |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160