ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1361 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับบางช่างถนนสายเลียบคลองจังหูน-หนองหนอน หมู่ที 3,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
26 มี.ค. 2562
1362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ Open house ศพด.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
25 มี.ค. 2562
1363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองควาย ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
25 มี.ค. 2562
1364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายสำราญ ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 มี.ค. 2562
1365 ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนติดตั้งระบบประปา ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
22 มี.ค. 2562
1366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งป้ายไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 มี.ค. 2562
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายสำราญ ม.17 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 มี.ค. 2562
1368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 มี.ค. 2562
1369 ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพหล-เสรี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
21 มี.ค. 2562
1370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายจิตร ม.7 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
21 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| 137 |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192