ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการจัดฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 เม.ย. 2562
1372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ,ธง ว.ป.ร. รัชกาลที่ 10,ผ้าต่วนสีขาว-ผ้าต่วนสีเหลืองและลวดผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 เม.ย. 2562
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9511 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 เม.ย. 2562
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายเหมืองไส้ไก่พัฒนา ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 เม.ย. 2562
1375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 เม.ย. 2562
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ขาตั้งธง พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 เม.ย. 2562
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายพระหลา-บ้านช้าง ม.15,7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
26 เม.ย. 2562
1378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายพระหลา-บ้านช้าง ม.15,7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 เม.ย. 2562
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 10 พร้อมติดตั้งหน้า อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
26 เม.ย. 2562
1380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| 138 |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198