ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ม.2 จำนวน 2 สาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ส.ค. 2561
1372 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ ข้ามถนน หมู่ที่2 จำนวน 2 สาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
85
24 ส.ค. 2561
1373 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.ริมถนนซอยท่าเรือ 15 (ซอยม่วงงาม ม.10) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ส.ค. 2561
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบกรองประปา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
24 ส.ค. 2561
1375 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบกรองประปา หมู่ที่16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ส.ค. 2561
1376 ประกาศประกวดราคาโครงการบุกเบิกถนนสายดอนไม้ไผ่-โอนายทั่ง หมู่ที่ 12 ต.ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 ส.ค. 2561
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 ส.ค. 2561
1378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ส.ค. 2561
1379 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ส.ค. 2561
1380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคันคลองชักน้ำที่ 9 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
31 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| 138 |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180