ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5352 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 61 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ม.ค. 2565
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 ม.ค. 2565
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแบตเตอรรี่ ขนาด 120 แอมป์ 12 V สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ม.ค. 2565
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ม.ค. 2565
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน มกราคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ม.ค. 2565
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 ม.ค. 2565
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำมันเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ.ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ม.ค. 2565
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
04 ม.ค. 2565
139 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 ม.ค. 2565
140 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193