ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่ม 100% (ยูเอชที) ตรานมโรงเรียน ขนาก 200มฃ./กล่อง ชนิดจืด จำนวน 1,353 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15
15 มิ.ย. 2564
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ นมสดพร้อมดื่ม 100% (ยูเอชที) ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มล./กล่อง ชนิดจืด จำนวน 960 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 มิ.ย. 2564
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ นมสดพร้อมดื่ม 100% (ยูเอชที) ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มล./กล่อง ชนิดจืด จำนวน 960 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 มิ.ย. 2564
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูกระเบื้องหน้าอาคารสำนักงานหลังเก่า อบต.ท่าเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 มิ.ย. 2564
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 มิ.ย. 2564
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มิ.ย. 2564
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มิ.ย. 2564
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มิ.ย. 2564
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบน้ำซอยท่าเรือ 5,7 (สุขสมบูรณ์) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มิ.ย. 2564
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มประตูหน้า กระจกห้องกองศึกษาและห้อฃนายก อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168