ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องทองน้อย โครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
12 มี.ค. 2562
1392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการวันท้องถิ่นไทย 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
12 มี.ค. 2562
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนำโชค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 มี.ค. 2562
1394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค. 62 โครงการอบรม รักจริงรอไหวใส่ใจป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 มี.ค. 2562
1395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 มี.ค. 2562
1396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 มี.ค. 2562
1397 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบังดุล-มัสยิดกอจันทร์ หมู่ที 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 มี.ค. 2562
1398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และกระถางต้นไม้ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
07 มี.ค. 2562
1399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรายได้ จว.1 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 มี.ค. 2562
1400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9511 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| 140 |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193