ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 มี.ค. 2562
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 มี.ค. 2562
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 มี.ค. 2562
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 มี.ค. 2562
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 มี.ค. 2562
1406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 มี.ค. 2562
1407 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่าเรือ ประจำเดือน ก.พ. 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 มี.ค. 2562
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการปีงบประมาณ 2563 ขององฃค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 ก.พ. 2562
1409 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยสีฟ้า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
28 ก.พ. 2562
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกกางทุ่ง-สวนเจ้สร้าง ม.11 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| 141 |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193