ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1411 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีดำอุท้ศหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ก.พ. 2561
1412 ประกาศและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ก.พ. 2561
1413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายประตูน้ำบางขวาง-ชีวัดนา หมู่ที่ 1ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
16 ก.พ. 2561
1414 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนสายประตูน้ำบางขวาง-ชีวัดนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ก.พ. 2561
1415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
13 ก.พ. 2561
1416 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ก.พ. 2561
1417 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
09 ก.พ. 2561
1418 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.พ. 2561
1419 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 ม.ค. 2561
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายทางนาบ้านช้าง หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
23 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| 142 |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172