ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1411 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยลูกดก-มัสยิดกอจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 พ.ค. 2559
1412 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยท่าเรือ 11 แยก 1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
03 พ.ค. 2559
1413 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 พ.ค. 2559
1414 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
01 เม.ย. 2559
1415 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 มี.ค. 2559
1416 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
04 ม.ค. 2559
1417 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ธ.ค. 2558
1418 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาทำท่าน้ำลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
16 พ.ย. 2558
1419 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 พ.ย. 2558
1420 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| 142 |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160