ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งป้ายไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 มี.ค. 2562
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายสำราญ ม.17 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
22 มี.ค. 2562
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
21 มี.ค. 2562
1424 ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพหล-เสรี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
21 มี.ค. 2562
1425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายจิตร ม.7 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
21 มี.ค. 2562
1426 ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 มี.ค. 2562
1427 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางนา – บ้านช้าง หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ e-bidding พร้อมตารางแสดงวงเ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 มี.ค. 2562
1428 ร่างประกาศโครงการปรับปรุงถนนสายพระหลา – บ้านช้าง หมู่ที่ 15,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 มี.ค. 2562
1429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอัดสปอร์ตโฆษณา,เช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์,ทำป้ายไวนิล โครงการโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 มี.ค. 2562
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประวัติอุทิศ ม.10 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| 143 |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198