ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1441 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าบางเตย หมู่ที 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ก.พ. 2562
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัยปาบึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.พ. 2562
1443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำมันดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ก.พ. 2562
1444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น งานบริหารทั่วไปประจำเดือน ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.พ. 2562
1445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเเดือน ก.พ 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ก.พ. 2562
1446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.พ. 2562
1447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ก.พ. 2562
1448 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่าเรือ ประจำเดือน ม.ค. 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ก.พ. 2562
1449 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน วาตะภัยปาบึก อบต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
132
31 ม.ค. 2562
1450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สวนสัตว์สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
31 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| 145 |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193