ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1451 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 6,17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
27 ก.ย. 2559
1452 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 ก.ย. 2559
1453 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ก.ย. 2559
1454 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน – ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 ก.ย. 2559
1455 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรายทอง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 ก.ย. 2559
1456 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. คอสะพานบ่อจิกหมุ่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือ งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ก.ย. 2559
1457 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอสะพานบ่อจิก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 ก.ย. 2559
1458 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่พร้อมเงิ่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 ก.ย. 2559
1459 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายลุงกอบ-ลุงเบ้ง หมู่ที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ส.ค. 2559
1460 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| 146 |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168