ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการปีงบประมาณ 2563 ขององฃค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ก.พ. 2562
1462 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยสีฟ้า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 ก.พ. 2562
1463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกกางทุ่ง-สวนเจ้สร้าง ม.11 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
27 ก.พ. 2562
1464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ก.พ. 2562
1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 ก.พ. 2562
1466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 ก.พ. 2562
1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายชัยยุทธ-ในไร่ ม.8 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
22 ก.พ. 2562
1468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ตกแต่งอาคารสำนักงานและห้องประชุม อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ก.พ. 2562
1469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำไม้เสียบ-บางแตน ม.9 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
22 ก.พ. 2562
1470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ม.1,9 จำนวน 2 สาย ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| 147 |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198