ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1471 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ต.ค. 2561
1472 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ต.ค. 2561
1473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62 จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ต.ค. 2561
1474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย SML - เหมืองน้ำวิทยาศาสตร์ ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ก.ย. 2561
1475 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนน คสล.สายดอนกลาง ม.14,16 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 ก.ย. 2561
1476 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนฝั่งตะวันตก ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ก.ย. 2561
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าเรือ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ก.ย. 2561
1478 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 อบต.ท่าเรือ โครงการขยายเขตระบบประปา ม.19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 ก.ย. 2561
1479 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
24 ก.ย. 2561
1480 ประกาศ อบต.ท่าเรือ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
24 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| 148 |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193