ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1471 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
14 พ.ค. 2556
1472 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
14 พ.ค. 2556
1473 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
01 พ.ค. 2556
1474 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
342
22 เม.ย. 2556
1475 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬาพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
390
03 เม.ย. 2556
1476 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
12 มี.ค. 2556
1477 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
01 มี.ค. 2556
1478 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด้กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
22 ก.พ. 2556
1479 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
01 ก.พ. 2556
1480 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
03 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| 148 |149| |150| |151| |152| |153| |154