ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทร็กเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 ก.พ. 2562
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9511 นศ. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 ก.พ. 2562
1483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสายท่าสะท้อน - ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
148
06 ก.พ. 2562
1484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นป้ายที่ติดประกาสเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบเขตเลือกตั้ง จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.พ. 2562
1485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการสืบสานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 ก.พ. 2562
1486 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าบางเตย หมู่ที 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
04 ก.พ. 2562
1487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัยปาบึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ก.พ. 2562
1488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำมันดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ก.พ. 2562
1489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น งานบริหารทั่วไปประจำเดือน ก.พ.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
01 ก.พ. 2562
1490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเเดือน ก.พ 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| 149 |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198