ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565-31 มีนาคม 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 ธ.ค. 2564
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-2538 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 46 0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ธ.ค. 2564
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ธ.ค. 2564
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ธ.ค. 2564
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 ธ.ค. 2564
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ธ.ค. 2564
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำท่อบ่อพักระบายน้ำเหล็ก จำนวน 2 ฝา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนคีรศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 ธ.ค. 2564
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 003 50 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48
21 ธ.ค. 2564
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคสล.หลังช่อง11,กลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ธ.ค. 2564
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
20 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193