ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1491 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
03 ก.ย. 2561
1492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
29 ส.ค. 2561
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
29 ส.ค. 2561
1494 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ส.ค. 2561
1495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ม.2 จำนวน 2 สาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 ส.ค. 2561
1496 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ ข้ามถนน หมู่ที่2 จำนวน 2 สาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
117
24 ส.ค. 2561
1497 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.ริมถนนซอยท่าเรือ 15 (ซอยม่วงงาม ม.10) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
148
24 ส.ค. 2561
1498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบกรองประปา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
24 ส.ค. 2561
1499 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบกรองประปา หมู่ที่16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
118
23 ส.ค. 2561
1500 ประกาศประกวดราคาโครงการบุกเบิกถนนสายดอนไม้ไผ่-โอนายทั่ง หมู่ที่ 12 ต.ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| 150 |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193