ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1491 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 19 บ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 ต.ค. 2559
1492 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 ต.ค. 2559
1493 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 6,17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
27 ก.ย. 2559
1494 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
09 ก.ย. 2559
1495 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 ก.ย. 2559
1496 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน – ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
09 ก.ย. 2559
1497 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรายทอง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
09 ก.ย. 2559
1498 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. คอสะพานบ่อจิกหมุ่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือ งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
147
07 ก.ย. 2559
1499 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอสะพานบ่อจิก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ก.ย. 2559
1500 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่พร้อมเงิ่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| 150 |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172