ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบังดล - มัสยิดกอจันทร์ ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
11 ม.ค. 2562
1502 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ม.ค. 2562
1503 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่าเรือ ประจำเดือน ธ.ค. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ม.ค. 2562
1504 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยสีฟ้า ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 ธ.ค. 2561
1505 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านบางเตย ม.18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 ธ.ค. 2561
1506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประดับไฟฟ้างานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
27 ธ.ค. 2561
1507 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับบางช่วงถนนสายเลียบคลองจังหูน-หนองหนอน ม.3,12 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 ธ.ค. 2561
1508 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบังดล-มัสยิดกอจันทร์ ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 ธ.ค. 2561
1509 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยสีฟ้า ม.2 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
14 ธ.ค. 2561
1510 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายเข้าบ้านบางเตย ม.18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| 151 |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198