ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1501 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 ม.ค. 2561
1502 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ม.ค. 2561
1503 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ธ.ค. 2560
1504 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15ตำบลท่าเรืออำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 พ.ย. 2560
1505 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงเบ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 พ.ย. 2560
1506 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 พ.ย. 2560
1507 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาจดและจัดเก็บค่าน้ำประปาในเขตพื้นที่ ตำบลท่าเรือ จำนวน 12 เดือน 1,518 ครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
19 ต.ค. 2560
1508 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
26 ก.ย. 2560
1509 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่พร้อมเงิ่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
15 ก.ย. 2560
1510 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยท่าเรือ 5 แยก 2 หมู่ที่ 10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
117
14 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| 151 |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180