ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1501 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยนำโชค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
08 เม.ย. 2557
1502 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางกำ - กอสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
08 เม.ย. 2557
1503 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน หมู่ที่ 12, 13 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
08 เม.ย. 2557
1504 โครงการสอบราคาซื้อจัดซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล ชุดนักกีฬาตะกร้อ ชุดนักกีฬาวอลเลย์บอล และเสื้อกีฬาพื้นบ้าน พร้อมสกรีน ดาวน์โหลดเอกสาร
319
08 เม.ย. 2557
1505 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่ารือ จำนวน 50 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
278
08 เม.ย. 2557
1506 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประดู่พูน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
21 ม.ค. 2557
1507 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยหวันเหมนอุทิศ หมู่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
21 ม.ค. 2557
1508 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายในไร่ ชัยยุทธ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
21 ม.ค. 2557
1509 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
02 ธ.ค. 2556
1510 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้ัางถนน คสล.สายสามแยกบางเตย-ชลประทาน หมู่ที่ 18,10 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
20 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| 151 |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160