ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1511 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 ส.ค. 2561
1512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคันคลองชักน้ำที่ 9 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
31 ก.ค. 2561
1513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายบ้านนายสนิท หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
26 ก.ค. 2561
1514 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการบุกเบิกถนนสายคันคลองชักน้ำที่ 9 (ฝั่งขวา) หมู่ที่9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 ก.ค. 2561
1515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 ก.ค. 2561
1516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซอยท่าเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 ก.ค. 2561
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ก.ค. 2561
1518 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประพันธ์ หมู่ที่12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
110
23 ก.ค. 2561
1519 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 ก.ค. 2561
1520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายพนังกั้นน้ำ-บางแตน(สัญชัย) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
19 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| 152 |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193