ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1531 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 อบต.ท่าเรือ โครงการขยายเขตระบบประปา ม.19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 ก.ย. 2561
1532 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 ก.ย. 2561
1533 ประกาศ อบต.ท่าเรือ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 ก.ย. 2561
1534 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายดอนไม้ไผ่-โอนายทั่ง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 ก.ย. 2561
1535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
20 ก.ย. 2561
1536 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
125
20 ก.ย. 2561
1537 ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 14,16 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 ก.ย. 2561
1538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
19 ก.ย. 2561
1539 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนฝั่งตะวันตก ม.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
17 ก.ย. 2561
1540 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย SML-เหมืองน้ำวิททยาศาสตร์ ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| 154 |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198