ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1561 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ มีสภาพใหม่ จำนวน 44 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คััน ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ส.ค. 2557
1562 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบางปลิง - ในอ่าว หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
01 ส.ค. 2557
1563 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคลส.สายข้างโรงเรียนชุมชนวัดหมน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 ส.ค. 2557
1564 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังที่อยู่้อาศัยหมู่ที่ 19 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 ส.ค. 2557
1565 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
01 ส.ค. 2557
1566 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 ส.ค. 2557
1567 ประกาศสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายมัสยิสกอจันทร์ (หลังบ้านบังดล)หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
28 ก.ค. 2557
1568 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายตรีนิมิต - บางทวด หมู่ที่9-1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
28 ก.ค. 2557
1569 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
28 ก.ค. 2557
1570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
03 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| 157 |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168