ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1571 ประกาศสอบราคาซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล ชุดนักกีฬาตะกร้อ ชุดนักกีฬาวอลเล่ย์บอล และเสื้อกีฬาพื้นบ้าน พร้อมสกรีน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
22 เม.ย. 2558
1572 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
10 เม.ย. 2558
1573 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 เม.ย. 2558
1574 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่พร้อมเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
16 มี.ค. 2558
1575 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายประปาบางระกำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
285
05 มี.ค. 2558
1576 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยหมู่บ้านโรมัน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 มี.ค. 2558
1577 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสะพานบางเตย – ประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
267
05 มี.ค. 2558
1578 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. องค์การบริหารส่วน-ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 มี.ค. 2558
1579 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 มี.ค. 2558
1580 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
19 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| 158 |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172