ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 มี.ค. 2564
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 มี.ค. 2564
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนพื้นเหล็กแผ่นดันขยะ และพื้นรับขยะพร้อมทาสีเพื่อกันสนิม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๑๑ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๕ ๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 มี.ค. 2564
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงซักฟอกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กรัม จำนวน ๕๐ โหล และสบู่ก้อนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กรัม จำนวน ๖๐ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 มี.ค. 2564
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ชนิด ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 มี.ค. 2564
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซ่มถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ ๑๔,๑๖ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 มี.ค. 2564
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐ ๔๖ ๐๐๐๑ จำนวน ๕๐ ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 มี.ค. 2564
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 14,16 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 มี.ค. 2564
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายพลาสติกตัวอักษรนูน ขนาด ๖๐*๙๐ ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 มี.ค. 2564
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่่น รถบรรทุกดับเพลิง ทะเบียน บม ๙๐๖๔ นศ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160