ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 62 0040 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 ก.พ. 2565
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนัง จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ก.พ. 2565
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเหมาซ่อมระบบไฟฟ้ารถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 1 งาาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ก.พ. 2565
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.พ. 2565
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.พ. 2565
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ก.พ. 2565
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ก.พ. 2565
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ก.พ. 2565
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 1038 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 540 0001 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ก.พ. 2565
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะประจำรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2538 นศ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198