ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23
01 ก.ย. 2564
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียบ 81-5283 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ก.ย. 2564
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ก.ย. 2564
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ก.ย. 2564
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ., รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ก.ย. 2564
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ส.ค. 2564
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคศล.สายเลียบคลองจังหนู - หนองหนอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ส.ค. 2564
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 ส.ค. 2564
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ส.ค. 2564
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสวิทย์ควบคุมกระจกข้างซ้าย รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ 2486 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0006 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180