ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1591 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยุทธ หมู่ที่8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 มี.ค. 2561
1592 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนฝั่งตะวันตก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา3 หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 มี.ค. 2561
1593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบางยายพุด-ทวดลุง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
29 มี.ค. 2561
1594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
29 มี.ค. 2561
1595 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน สายแม่ประดับรวมใจ หมู่ที่1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 มี.ค. 2561
1596 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบางยายพุด-ทวดลุง หมู่ที่12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 มี.ค. 2561
1597 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพัฒนา2 หมู่ที่3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 มี.ค. 2561
1598 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 7 สาย ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 มี.ค. 2561
1599 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน สายชีวัดนา-บางเตย หมู่ที่1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
27 มี.ค. 2561
1600 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่้มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
26 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| 160 |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193