ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทองหลาง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
23 มี.ค. 2561
1602 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทองหลาง หมู่ที่14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 มี.ค. 2561
1603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหัวหมอนฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 มี.ค. 2561
1604 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนฝั่งตะวันตก หมู่ที่15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
117
21 มี.ค. 2561
1605 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 2 สายหมู่ที่7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 มี.ค. 2561
1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน-หนองหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
14 มี.ค. 2561
1607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายพหล-เสรี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 มี.ค. 2561
1608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายแย้ม หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
13 มี.ค. 2561
1609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท้าวราษฎร์-บางเคียน ม.13 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
09 มี.ค. 2561
1610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเกียกกาย1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| 161 |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193