ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1611 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 มี.ค. 2561
1612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 1,19 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 ก.พ. 2561
1613 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนสายพหล-เสรี หมู่ที่14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
141
28 ก.พ. 2561
1614 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนสายนายแย้ม หมู่ที่16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
148
28 ก.พ. 2561
1615 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน-หนองหนอน หมู่ที่13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ก.พ. 2561
1616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
27 ก.พ. 2561
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ คลองส่งน้ำในเขตตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 7 และ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
23 ก.พ. 2561
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ 43 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ก.พ. 2561
1619 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ 43 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 ก.พ. 2561
1620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยยีดำอุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| 162 |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193