ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1621 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีดำอุท้ศหมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 ก.พ. 2561
1622 ประกาศและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
16 ก.พ. 2561
1623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายประตูน้ำบางขวาง-ชีวัดนา หมู่ที่ 1ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
16 ก.พ. 2561
1624 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนสายประตูน้ำบางขวาง-ชีวัดนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
127
15 ก.พ. 2561
1625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
13 ก.พ. 2561
1626 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ก.พ. 2561
1627 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 ก.พ. 2561
1628 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ก.พ. 2561
1629 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
31 ม.ค. 2561
1630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายทางนาบ้านช้าง หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| 163 |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193