ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1631 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายทางนา-บ้านช้าง หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ม.ค. 2561
1632 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนสายนายไมตรี หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 ม.ค. 2561
1633 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 ม.ค. 2561
1634 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 ม.ค. 2561
1635 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 ธ.ค. 2560
1636 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15ตำบลท่าเรืออำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 พ.ย. 2560
1637 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงเบ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 พ.ย. 2560
1638 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 พ.ย. 2560
1639 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาจดและจัดเก็บค่าน้ำประปาในเขตพื้นที่ ตำบลท่าเรือ จำนวน 12 เดือน 1,518 ครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 ต.ค. 2560
1640 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 8 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
26 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| 164 |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193