ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1651 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายประตูน้ำบางขวาง หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
141
21 ก.ค. 2560
1652 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อต้นดาวเรืองเพาะถุง จำนวน 6,000 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 ก.ค. 2560
1653 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายสะพานบางขวาง - สามแยกหมู่ 8 หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 พ.ค. 2560
1654 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุบถนนสายท่าสะท้อน-สรีวิชัย หมู่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 พ.ค. 2560
1655 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายคลองแพร้วฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 พ.ค. 2560
1656 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาแดง-วัดโดน หมู่ที่ 7,19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 พ.ค. 2560
1657 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ลุงเป็ด หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
164
19 พ.ค. 2560
1658 ประกาศกำหนดเวลาและสถานที่พร้อมเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสืโครงการปรับปรุงถนนสายคลองแพร้วฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 พ.ค. 2560
1659 ประกาศกำหนดเวลาและสถานที่พร้อมเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสืโครงการปรับปรุงถนนสายท่าสะท้อน - ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 พ.ค. 2560
1660 ประกาศกำหนดเวลาและสถานที่พร้อมเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสืโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายสะพานบางขวาง - สามแยกหมู่ 8 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
18 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| 166 |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193