ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1651 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
388
27 พ.ค. 2556
1652 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
14 พ.ค. 2556
1653 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
14 พ.ค. 2556
1654 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
01 พ.ค. 2556
1655 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
364
22 เม.ย. 2556
1656 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬาพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
409
03 เม.ย. 2556
1657 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
12 มี.ค. 2556
1658 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
01 มี.ค. 2556
1659 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด้กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
22 ก.พ. 2556
1660 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
01 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| 166 |167| |168| |169| |170| |171| |172