ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1661 ประกาศกำหนดเวลาและสถานที่พร้อมเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสืโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาแดง - วัดโดน หมู่ที่ 7,19 ต.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 พ.ค. 2560
1662 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.นายเม้ง หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 พ.ค. 2560
1663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายท่าเรือ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 พ.ค. 2560
1664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองหนองหนอน-บางคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 พ.ค. 2560
1665 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปริง - ในอ่าว หมู่ที่ 18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
131
09 พ.ค. 2560
1666 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยุทธ - ในไร่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
156
02 พ.ค. 2560
1667 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
26 เม.ย. 2560
1668 ประกาศประมูลจ้าง จำนวน 11 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
24 เม.ย. 2560
1669 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ผูู้ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
21 เม.ย. 2560
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
118
20 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| 167 |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193