ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1661 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
03 ม.ค. 2556
1662 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
03 ธ.ค. 2555
1663 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
01 พ.ย. 2555
1664 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางสายบ้านช้าง หมู่ที่ 7,15 ตำบลท่าเรือ บ้านหมนเหนือ หมูที่ 15 เชื่อมบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
29 ต.ค. 2555
1665 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแจ็ค หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
24 ต.ค. 2555
1666 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
02 ต.ค. 2555
1667 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1, 8) ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
466
20 ก.ย. 2555
1668 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายทางนา - บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
18 ก.ย. 2555
1669 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
03 ก.ย. 2555
1670 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง มีสภาพใหม่ ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
417
10 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| 167 |168| |169| |170| |171| |172