ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1671 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
13 ก.พ. 2561
1672 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
09 ก.พ. 2561
1673 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 ก.พ. 2561
1674 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
31 ม.ค. 2561
1675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายทางนาบ้านช้าง หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
23 ม.ค. 2561
1676 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายทางนา-บ้านช้าง หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 ม.ค. 2561
1677 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนสายนายไมตรี หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
18 ม.ค. 2561
1678 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 ม.ค. 2561
1679 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 ม.ค. 2561
1680 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| 168 |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198