ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1691 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายไมตรี หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
164
19 ธ.ค. 2559
1692 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อสงเคราะผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4,100 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
171
09 ธ.ค. 2559
1693 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อสงเคราะผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,900 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
167
06 ธ.ค. 2559
1694 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 ธ.ค. 2559
1695 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 7,12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
167
30 พ.ย. 2559
1696 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 พ.ย. 2559
1697 ประกาศกำหนดวันเวลา่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมร ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 พ.ย. 2559
1698 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 พ.ย. 2559
1699 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 ต.ค. 2559
1700 ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตา ดาวน์โหลดเอกสาร
207
12 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| 170 |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193