ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1701 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 19 บ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
11 ต.ค. 2559
1702 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ต.ค. 2559
1703 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 6,17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
27 ก.ย. 2559
1704 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
09 ก.ย. 2559
1705 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 ก.ย. 2559
1706 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน – ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
09 ก.ย. 2559
1707 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรายทอง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ก.ย. 2559
1708 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. คอสะพานบ่อจิกหมุ่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือ งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
193
07 ก.ย. 2559
1709 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอสะพานบ่อจิก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
181
07 ก.ย. 2559
1710 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่พร้อมเงิ่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| 171 |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193