ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1711 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายลุงกอบ-ลุงเบ้ง หมู่ที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
29 ส.ค. 2559
1712 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
22 ส.ค. 2559
1713 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประตูน้ำไม้เสียบ-บางทวด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
163
18 ส.ค. 2559
1714 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
160
15 ส.ค. 2559
1715 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
11 ส.ค. 2559
1716 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
162
08 ส.ค. 2559
1717 ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ41 (เกียกกาย1) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
03 ส.ค. 2559
1718 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายพัฒนาเหมืองน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 ส.ค. 2559
1719 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ส.ค. 2559
1720 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยุ่อาศัย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
25 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| 172 |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193