ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1731 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ก.ค. 2559
1732 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบางขวาง-ชีวัดนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
214
28 มิ.ย. 2559
1733 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายป่วน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
219
27 มิ.ย. 2559
1734 ตารางแสดงวงเงินงบประประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายโอนายทั่ง – บ้านผู้ใหญ่มณี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
230
21 มิ.ย. 2559
1735 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดคลองเลียบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
199
20 มิ.ย. 2559
1736 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน – หนองหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
223
13 มิ.ย. 2559
1737 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน – หนองหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
165
13 มิ.ย. 2559
1738 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 มิ.ย. 2559
1739 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ 11 แยก 1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อจากโครงการตามข้อบัญญัติประจำปี 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
07 มิ.ย. 2559
1740 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| 174 |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193